stichting ontwikkeling Geothermie friesland

Duurzame energie uit friese bodem

Voor burgers, door burgers

De Stichting Ontwikkeling Geothermie Fryslân (STOGEF) zal haar activiteiten beëindigen.
We hebben ervaren dat de gemeentes, en derhalve ook SúdWestFryslân (SWF), geen belang zien in verdere betrokkenheid van deskundigheid vanuit de burgerij. Dat ondanks het feit dat STOGEF veel essentiële acties heeft ontwikkeld voor de toekomst van de gemeente en haar bevolking. Hiermee wordt ook een sterk netwerk uitgeschakeld en wordt de onzekerheid over het toekomstig draagvlak van de bevolking versterkt.
 Mochten er nog vragen leven bij de lezer dezes dan zijn die te stellen aan henkdevries@stogef.nl (dit adres is nog actief tot eind september 2024)


Doel en missie

Stogef onderzocht de mogelijkheden van duurzame verwarming en stroomopwekking door middel van ultra-diepe aardwarmte. Met geothermie is het mogelijk van het gas af te gaan én het is een alternatief voor windmolens. Zo sparen we het landschap en de leefomgeving.

warmtenet bolsward

Aardwarmte kan worden aangesloten op Groen Warmtenet Bolsward dat Bolsward voorziet van alle energie die we nodig hebben om comfortabel te wonen. Ons plan sloot aan op de ‘Transitievisie Warmte’ van de gemeente.

over stogef

Voor de uitvoering was Stogef de contactpartij richting de gemeente. Wij hebben ons ingezet om een model te ontwikkelen om in kaart te brengen welke vormen van energie in een plaats of gemeente worden gebruikt. Daarnaast welke bronnen mogelijk zijn en hoe backup voorzieningen zijn te ontwikkelen. Het ESWB project is daarvan een voorbeeld geweest en staat nog steeds model voor mogelijke andere projecten.

Nieuws

Oude vulkaan in de bodem biedt Friesland unieke kans.

Onze informatiezuil over Aardwarmte en Groen Warmtenet Bolward in Cultuurhistorisch centrum De Tiid.

Vulkanische warmte in Friesland

Aardwarmte wordt gewonnen uit de diepere lagen van de aardkorst. In Friesland ligt het vulkanisch gesteente in de bodem relatief hoog. De aanwezigheid van een oude vulkaan biedt deze unieke kans. Op een diepte van ongeveer 3300 meter kan al water van 140˚ Celsius worden opgepompt.

Tijdlijn

Augustus 2021

Gemeente Súdwest-Fryslân heeft intentieovereenkomst met STOGEF getekend.
STOGEF heeft opsporingsvergunning aangevraagd

 

September 2021

Wegens grote belangstelling

gewijzigde locatie!

Infoavond woensdag 29 september 2021
Locatie: ‘de Martinikerk’ te Bolsward
Bekijk hier het programma en het verslag.

 

Impressie Zuidwalvulkaan bij Bolsward. Foto: Michel Welsing. Bewerking: Mats Kuipers.

Deze warmtebron in de vorm van een vulkaan werd ontdekt in 1970 toen de Franse oliemaatschappij Elf Petroland een boring deed in de Waddenzee. De gemiddelde temperatuur op een diepte van 2 kilometer is normaal gesproken 100 graden Celsius, maar in dit geval bleek het bijna 135 graden te zijn. Bron: Wikipedia

Zuidwalvulkaan

De Zuidwalvulkaan (Súdwâlfulkaan) is een dode vulkaan in Friesland die zich ruim 2 kilometer onder het aardoppervlak bevindt. Onder de Waddenzee tussen Harlingen en Vlieland, iets ten zuidwesten van de zandplaat Griend. De vulkaan is niet meer actief sinds de late Jura (ca. 160-145 miljoen jaar geleden) en is sindsdien bedekt onder meer dan 2 kilometer sedimentair gesteente, voornamelijk schalie en zandsteen uit het Krijt. De vulkaan had een hoogte van ongeveer 1 kilometer en was gedurende zo’n 12 miljoen jaar actief. De erupties van de vulkaan waren hevig en kortstondig met veel explosies.

ONZE SAMENWERKINGSPARTNERS: