stogef

doel en missie

Op een milieuvriendelijke manier van het gas af

Zonder winstoogmerk

Aardwarmte voor productie van warmte en elektriciteit

Op de hoogte blijven?

Aardwarmte is ideaal voor de omschakeling naar wonen zonder aardgas. Plus een uitstekende aanvulling op de duurzame energiemix van zonne- en windenergie.

Duurzaam verwarmen
en stroom opwekken

Stogef onderzoekt de mogelijkheden van duurzame verwarming en stroomopwekking door middel van ultra-diepe aardwarmte. Hiermee willen we de enorme geothermische potentie van Friesland benutten. Warmte en stroom om van het gas af te komen én als alternatief voor windmolens. Zo sparen we het landschap en de leefomgeving.

Aardwarmte spaart ons landschap en onze leefomgeving.

Met aardwarmte voorzien we in een constante stroom van energie, óók als de zon niet schijnt en de wind niet waait. Dankzij de hoge temperatuur van de aardwarmtetoevoer is geothermie een geschikte oplossing voor zowel goed geïsoleerde als minder goed geïsoleerde woningen.

Bron: Volkskrant

Ook voor minder goed geisoleerde woningen

Alternatief voor windmolens

Opbrengsten worden lokaal geïnvesteerd

Burgers hebben distributie zelf in de hand

ISDE-subsidie van € 3.325,–

Geothermie:
Een energiezuinige oplossing

De energieopbrengst van een zogenaamde aard- en restwarmte-energierotonde komt overeen met de warmteopbrengst van enkele tientallen windmolens. Immers, je bespaart aardgas en hoeft de warmte niet met elektrische warmtepompen op te wekken. Daarmee is geothermie een uiterst doeltreffende en energiezuinige oplossing. Meerdere energierotondes kunnen gekoppeld worden aan een groter regionaal aardwarmtenetwerk.

 

Hét alternatief voor windmolens

Een betrouwbare oplossing voor
CO2-reductie

Wij zijn zeer begaan met het Friese open landschap en met het klimaat. Daarom willen we een betrouwbare oplossing bieden voor het genereren van CO2-arme energie en daarnaast zo weinig mogelijk schade aanrichten aan onze leefomgeving. Dit betekent dat we op een verantwoorde manier omgaan met de techniek van ultra-diepe geothermie. Zowel in de voorbereidings- als de productiefase staan gezondheid en veiligheid voor mens, dier en landschap voorop. Met name de bescherming van het grondwater heeft onze hoogste prioriteit.

Nadelen van zonne-energie en windenergie

In de transitie naar een wereld zonder aardgas zouden we zonder gebruikmaking van aardwarmte alle warmte elektrisch moeten opwekken. De elektrische warmtepompen die de elektriciteit van de windmolens om zouden moeten zetten in warmte vragen echter zeer veel stroom. Bij temperaturen onder nul schiet het stroomverbruik nog eens extra omhoog.

Daarnaast vallen de maatschappelijke kosten, waaraan ook de burger meebetaalt, bij gebruik van aardwarmte veel lager uit omdat we dan honderden miljoenen euro’s uitsparen voor versterking van het elektriciteitsnet. Die extra netversterkingskosten zouden noodzakelijk zijn om de opwekpieken van zonne- en windenergie op te vangen evenals de verbruikspieken van elektrische warmtepompen.

Bescherming van het grondwater heeft onze hoogste prioriteit

De exploitatie van de aardwarmte in Súdwest-Fryslân: hoe ziet het proces eruit?

Zodra het opstartproces met vergunningen en financiering achter de rug is én de boring succesvol is, gaan we over tot exploitatie van de aardwarmte in Groen Warmtenet Bolsward van de Gemeente. Deze exploitatie wordt ondergebracht bij een bestaande (DEBO) of op te richten Coöperatie of Gemeentelijk Warmtebedrijf. Zo kan de warmte betaalbaar blijven en vertrekken de winsten niet naar het buitenland.
Kijk voor meer informatie op allesoveraardwarmte.nl