Nieuws

Publieksvoorlichting Energiestad Bolsward

Op woensdag 18 oktober werd in het Marne College een boeiende publieksvoorlichting georganiseerd door de gemeente over de toekomstige energievoorzieningen.
Uiteraard was Stogef daarbij aanwezig.

De opkomst was overweldigend met bijna 400 personen. Twee keer zoveel dan de voorgaande editie.
Hiermee toont energiestad Bolsward aan dat het energievraagstuk leeft onder de bewoners.

Na de opening van wethouder Henk de Boer kwamen verschillende sprekers aan het woord.
Het publiek kon na elke spreker vragen stellen.

Voor Stogef kwam voorzitter Henk de Vries aan het woord.
Uit zijn uitleg blijkt dat de toekomstige energie rekening voor aardwarmte ongeveer 10% lager wordt.
Dat is dus goed voor uw beurs.
Ook werden verschillende geothermische oplossingen voor aardwarmte uitgelegd.

Vanuit het publiek werden o.a. vragen gesteld over de risico’s.
De samenstelling en conditie van de aardlagen verandert niet. Hierdoor is en blijft het risico zeer laag.
Uitsluitend de warmte wordt uit de aardlaag onttrokken.

De Energie werkplaats Friesland deed uitleg over de samenstelling van het energiesysteem in de toekomst.
Zij toont daarmee aan dat een geothermische energiecentrale nodig is om Bolsward volledig te verwarmen.
De data daarvan is vindbaar in het uitgebreide ESWB rapport elders op deze site. Graag nodigen u uit om dit rapport door te bekijken.

Vanuit de gemeente werd uitleg gedaan voor de plannen voor de opzet van een (gemeentelijke) energie maatschappij.
Daarnaast werd uitleg gegeven over de warmte distributie en wat daarin het plan van aanpak is.
De eerste concrete stappen zullen volgens dat concept vanaf 2025 plaatsvinden waarbij de start in Bolsward noord plaatsvindt.
Allereerst zal warmte afkomstig zijn van de restwarmte van industrie (zoals Hochwald).

Vanuit de vragenronde blijkt dat waterstof uitsluitend geschikt is voor industrie met hoge warmtevraag.
Het was voor alle aanwezigen een leerzame avond.

Het is klip en klaar dat een geothermische aardwarmte bron nodig is om Bolsward in de toekomst warm te houden.

 

Vervolgonderzoek energiestad Bolsward: De scenario’s voor aardwarmte

Vervolgonderzoek energiestad Bolsward: De scenario’s voor aardwarmte

Een nieuw onderzoek voor Energiestad Bolsward is af, daarmee zet Bolsward een stap verder richting aardgasvrij. In het nieuwe onderzoek staat wat nodig is op maatschappelijk, organisatorisch, technisch en economische vlak om Bolsward duurzaam te verwarmen. Dit onderzoek helpt inwoners, bedrijven en gemeente verder om van Bolsward Energiestad te maken.

“Als gemeente zijn we blij met dit onderzoek. Dit onderzoek laat zien wat nodig is om Bolsward aardgasvrij te maken. Dat doen we met elkaar. Daarom willen we weten wat voor zorgen, wensen en ideeën Bolsward heeft. Iedereen kan meedenken in zijn eigen wijk.”, aldus wethouder Henk de Boer. Het onderzoek liet Stichting Ontwikkeling Geothermie Friesland (STOGEF) uitvoeren door kennispartner Energiewerkplaats Fryslân met een subsidie van gemeente Súdwest-Fryslân. Uit het onderzoek komen vier aanbevelingen.

Inwoners centraal

Het eerste advies is om alle inwoners, bedrijven en belangengroepen te betrekken. Want inwoners kunnen kiezen om aan de sluiten op een warmtenet. Aansluiten op een warmtenet is goedkoper en duurzamer dan stoken op gas. Bij het aanleggen moet de straat open. Inwoners kunnen dan ook wensen voor groen, spelen en parkeren aangeven, zodat de gemeente dat ook kan verbeteren. In Bolsward is al een groep inwoners die meedenkt met de gemeente. Geïnteresseerden die ook mee willen denken kunnen contact opnemen met Bert Colly via 06 20 130 533.

Energiebedrijf

Zorg dat de lusten en lasten lokaal blijven en doe dat met een lokaal energiebedrijf. Dat is een van de belangrijkste adviezen op organisatorisch en economisch vlak. Een energiebedrijf beheert het warmtenet en warmtebronnen. Nu is dat vaak een marktpartij die als doel heeft om winst te maken. Het advies van het onderzoek is om inwoners warmte aan te bieden voor een eerlijke prijs. En zorg dat de zeggenschap en eigenaarschap lokaal blijft, zodat inwoners kunnen blijven beslissen. Dat kan in een energiebedrijf van de stad of van de gemeente.

Energiesysteem met aardwarmte

Op het technische vlak berekent de Energiewerkplaats hoeveel warmte Bolsward nodig heeft. En hoe restwarmte, duurzame elektriciteit, waterstof en aardwarmte in verschillende vormen daarin kunnen voorzien. Er zijn verschillende scenario’s uitgewerkt met aardwarmte op verschillende dieptes. Want hoe dieper je boort, hoe meer warmte je omhoog kunt halen. Maar hoe dieper je boort, des te duurder de boring. Dat maakt aardwarmte een interessante warmtebron in het energiesysteem. Door bronnen aan elkaar te koppelen in de Energiestad kunnen slimme technische en financiële voordelen ontstaan.

De belangrijkste energieverbruikers zijn in het onderzoek in kaart gebracht. Ook is erin beschreven hoe de inwoners van Bolsward het beste betrokken kunnen én willen worden. Daarnaast zijn er in het onderzoek verschillende organisatievormen in beeld gebracht. Dat geeft inzicht in de noodzakelijke rollen en verantwoordelijkheden. Er zijn systeemoverzichten gemaakt van het energieverbruik en de mogelijkheden om deze in de toekomst te verduurzamen.

STOGEF onderzoekt al jaren de mogelijkheid om de burgers en bedrijven van Bolsward aan te sluiten op aardwarmtebronnen en een warmtenet. Dit onderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden om het toekomstige energiesysteem te verduurzamen beter te laten werken en te verduurzamen.

Reacties

Voorzitter Henk de Vries (STOGEF): “Dit geeft de burger inzicht en perspectief. Middels een serie van werkbezoeken zijn wij erin geslaagd om de banden met vergelijkbare projecten aan te halen en lering te trekken uit de ervaringen met techniek, samenwerkingsvormen en financiering van geothermie. Dat doen wij met inwoners uit Bolsward en met de gemeente Súdwest-Fryslân. In dergelijke complexe projecten kan je niet anders dan samen optrekken, met het algemeen belang scherp voor ogen.”

Vervolgstappen

Een werkbezoek afgelopen voorjaar naar Denemarken gaf nog meer inspiratie voor het benodigde energiebedrijf. Nu wordt onderzocht hoe een lokaal energiebedrijf kan worden gestart in Súdwest-Fryslân. In het oktober is er een bijeenkomst met inwoners over het onderzoek en de projecten in Bolsward. Bolsward Noord II is volgens de planning de eerste wijk in Bolsward met een warmtenet.

Het onderzoek uitgevoerd door Energiewerkplaats Fryslân kun je lezen op de website van STOGEF (www.stogef.nl).

Stogef landelijk in het nieuws

Stogef weet al jaren dat Bolsward de hotspot is van Nederland voor ultradiepe geothermische energie.

De NRC kreeg hier lucht van en publiceerde een artikel over de bodemschat.
Stogef staat met mede door de publicatie vol in schijnwerpers.

Lees en luister de publicaties over Stogef in de landelijke media:

Link NRC publicatie Stogef
Fragment NPO radio 1

Energiesysteem Bolsward

De opzet van geothermie is onderdeel van een groter duurzame energiesysteem.
Stogef richt zich uitsluitend op geothermische energie.

Bolsward ligt in de gemeente Sudwest Fryslân.
De gemeente toont met haar energiesyteem hoe geothermie voor Bolsward bijdraagt in het totale plaatje.

Nieuwsgierig welk aandeel geothermie daarin heeft?
Volg dan de onderstaande link.

Energiesysteem Bolsward

Vooraankondigingen

Beste belangstellende,

Dagelijks is het burgerinitiatief Stogef voor u in de weer voor uw toekomstige warmtenet voor Bolsward.
Dit burgerinitiatief wordt gerund door vrijwilligers met hart voor geothermische energie en een duurzame toekomst.
Dat doen zij voor deze en volgende generaties; Een geothermische energiebron is nagenoeg onuitputtelijk.

Dit warmtenet is uniek in Nederland vanwege onze aanpak.
Niet alleen vanwege de professionele organisatie, maar ook vanwege techniek en lage risico’s..
Uiteraard komt dat mede omdat een enthousiaste burgers uit Bolsward zelf aan tafel zitten en zich kritisch kunnen opstellen.
Bolsward staat daarmee landelijk op de kaart. Er is ons dan ook alles aangelegen om er een enorm succes van te maken.

De komende periode staat in het teken van een reeks nieuwe aankondigingen waar u mogelijk al een tijd reikhalzend naar uitkijkt.

Wat kunt u van ons verwachten:

  • Onderzoeksgegevens warmtenet
  • Status en ontwikkelingen
  • Publieksvoorlichting

Save the date:
De publieksvoorlichting is een belangrijk moment en vindt plaats in september 2023.
Bij deze bijeenkomst wordt veel informatie met u gedeeld over het warmtenet en nemen wij u mee met de vorderingen.
Natuurlijk krijgt u ook de gelegenheid om vragen te stellen.
Voor alle Bolswarders met een warm hart voor duurzaamheid, is deze bijeenkomst extra interessant.
Zowel voor industrie als voor de inwoners.
Wij nodigen u uiteraard graag uit bij deze bijeenkomst.

Momenteel zijn wij bezig met een interessant programma.
Datum en tijd van de publieksvoorlichting wordt begin juli gepubliceerd.
Hou daarbij onze site in de gaten.

Tot uw dienst,
Stogef Bestuur & Experts

Werkbezoek STOGEF, Gemeente en Burgerpanel

Werkbezoek STOGEF, Gemeente en Burgerpanel

Op 6 oktober 2022 organiseerde Stogef samen met Energiewerkplaats Fryslân een werkbezoek.
Bij dit bezoek waren ook afgevaardigden van het burgerpanel, gemeente, provincie en bedrijven aanwezig.

Het was een informatieve en leerzame dag die volledig in het teken stond van geothermische energie.

Als eerste bestemming was de geothermische energiecentrale van TRIAS in het Westland.
Deze centrale wordt ingezet voor het leveren van geothermische warmte aan kassen.

Zowel de injectie- en productieput werd getoond alsmede het achterliggend proces van zuivering en warmtetransport aan de klanten.
Alle vragen werden ter plekke vakkundig beantwoord.

Vervolgens vond een bezoek plaats bij de BNG bank (Bank Nederlandse Gemeenten).
Deze bank financiert graag aardwarmteprojecten zoals STOGEF voor ogen heeft.
Er werd uitleg gegeven hoe STOGEF aan de criteria kan voldoen.

Daarna werd de geothermische centrale aan Leyweg in hartje Den Haag bezocht.
Warmte van deze centrale wordt geleverd aan de huishoudens.
Hier was vooral ‘het verhaal’ belangrijk om voldoende draagkracht te krijgen bij de bewoners hetgeen ook voor het STOGEF project van toepassing is.

Speciale dank aan de Energiewerkplaats die samen met Bert Colly van het burgerpanel een fascinerend dagprogramma hebben samengesteld.

Deelnemers op weg naar de geothermische centrale van TRIAS.

Ludiek lesje geothermie in Bolsward

Ludiek lesje geothermie in Bolsward

Leeuwarder Courant, Bolsward

Geen technisch verhaal, maar speelse filmpjes, afbeeldingen en heldere uitleg op een multimediazuil in historisch centrum De Tiid. Zo komt Bolsward van alles te weten over de winning van aardwarmte in de stad. De stichting ontwikkeling geothermie Friesland (Stogef, een inwonersinitiatief) onderzoekt hoe realistisch het is om aardwarmte als alternatief voor aardgas op te diepen uit de bodem van Bolsward. Dat idee,valt goed in de stad, zo bleek september vorig jaar tijdens een informatiebijeenkomst. Daar kwamen zeker tweehonderd belangstellende inwoners op af. Wethouder Erik Faber van de gemeente Súdwest-Fryslân onthulde de zuil gistermiddag.

Warmtenet Bolsward: voor burgers door burgers


GrootSneek, Richard de Jonge

Particulier initiatief helpt Bolsward aan aardwarmte
Los van elkaar hadden ze beiden een broertje dood aan de horizonvervuiling. Windturbines, praat Ynze Salverda en Marc van Wingaarden er niet van. “Maar,” dachten de twee, “ageren alleen is niet goed genoeg, je moet ook met een alternatief komen.” Ze liepen elkaar tegen het lijf, raakten aan de praat en richtten met twee gelijkgestemden een stichting op. En zaten beslist niet stil, want zo als het er nu voor staat, kan Bolsward over drie jaar overstappen op aardwarmte.

Haalbaarheidsonderzoek aardwarmte in Bolsward

Beste inwoner(s) van Bolsward,

Er is een mooie start gemaakt met Geothermie in Bolsward. Graag willen wij onderstaand persbericht met u delen:

Haalbaarheidsonderzoek aardwarmte in Bolsward
Stichting Ontwikkeling Geothermie Friesland (Stogef), een burgerinitiatief in Bolsward dat de mogelijkheden aftast om met aardwarmte als alternatief voor aardgas Bolsward te verwarmen, is weer een stap verder. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft €171.320 beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek.
Op 29 september bezochten ruim 200 inwoners van Bolsward een voorlichtingsavond in de Martinikerk waarin zij meegenomen werden in de technische wereld van aardwarmte. Daarna is een burgerforum gestart waarin inwoners actief meedenken over de mogelijkheden in hun woonplaats. “Om daadwerkelijk over te kunnen gaan op uitvoering is eerst veel onderzoek nodig, maar het enthousiasme en de betrokkenheid  in Bolsward is groot”, geeft Henk de Vries van Stogef aan. Het haalbaarheidsonderzoek wordt gezamenlijk uitgevoerd door Stogef, de Gemeente Súdwest-Fryslân en Energiewerkplaats Fryslân en zal bestaan uit een technische analyse, een bewonersonderzoek, de economische haalbaarheid en een verkenning van samenwerkingsvormen van lokaal, collectief en maatschappelijk eigenaarschap.
Wethouder Erik Faber is erg enthousiast: “Als daadwerkelijk blijkt dat we Bolsward kunnen verwarmen met collectieve aardwarmte, dan hebben we het binnen onze gemeente over 10.000 woningen en hebben we het doel van 8000 woningen voor 2030 ruimschoots gehaald. Als we dat combineren met de andere initiatieven in onze gemeente, dan zijn we een mooi eind op weg in de energietransitie.”
Stogef verwacht het onderzoek najaar 2022 afgerond te hebben, waarna duidelijk wordt of een aardgasvrij Bolsward daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Súdwest-Fryslân en Stichting Ontwikkeling Geothermie Friesland (Stogef)

‘Hobbels’ Leeuwarden bevestiging STOGEF

Bolswards Nieuwsblad

De Leeuwarder Courant van zaterdag 16 oktober maakt melding van grote ‘hobbels’ bij de proefboring naar aardwarmte in Leeuwarden. De Stichting  Ontwikkeling Geothermie Friesland (STOGEF) volgt de ontwikkelingen met belangstelling, omdat het een soortgelijk initiatief voor Bolsward onderzoekt. ‘Het is in feite een uitstekende prestatie en zeer hoopvol, dat bij de eerst genómen ‘hobbel’ de temperatuur van bijna 99 graden hoger blijkt dan verwacht’, zo schrijft de club. ‘Het probleem zit volgens de krant in het volume aan water. Er zou te weinig naar boven komen. Er zijn echter verschillende oplossingen om deze belemmering te omzeilen. Naar wij begrijpen wordt er in Leeuwarden juist naar zo’n oplossing gezocht. Bovendien zijn de situaties en bodemsamenstelling niet één op één te vergelijken, want Bolsward ligt dichter bij de oude vulkaan. STOGEF onderzoekt voor het project in Bolsward op dit moment verschillende technieken die verder gaan dan het boren van een klassiek ”doublet”, zoals in Leeuwarden.
Wij zien in feite bevestiging van onze keuzes in de resultaten en ‘hobbels’ van het warmteproject in Leeuwarden. Onze geologische deskundigen en partners beamen dit.’