Nieuws

Ludiek lesje geothermie in Bolsward


Leeuwarder Courant, Bolsward
Geen technisch verhaal, maar speelse filmpjes, afbeeldingen en heldere uitleg op een multimediazuil in historisch centrum De Tiid. Zo komt Bolsward van alles te weten over de winning van aardwarmte in de stad. De stichting ontwikkeling geothermie Friesland (Stogef, een inwonersinitiatief) onderzoekt hoe realistisch het is om aardwarmte als alternatief voor aardgas op te diepen uit de bodem van Bolsward. Dat idee,valt goed in de stad, zo bleek september vorig jaar tijdens een informatiebijeenkomst. Daar kwamen zeker tweehonderd belangstellende inwoners op af. Wethouder Erik Faber van de gemeente Súdwest-Fryslân onthulde de zuil gistermiddag.

Uitnodiging onthulling informatiezuil aardwarmte Bolsward, woensdag 2 maart

Beste inwoners van Bolsward en belangstellenden,
Graag nodigen wij u uit voor de feestelijke onthulling van onze informatiezuil in De Tiid, op woensdag 2 maart te Bolsward.
Stogef onderzoekt de mogelijkheden om aardwarmte te gebruiken als alternatief voor aardgas in Bolsward. Dit technische verhaal hebben we zo begrijpelijk mogelijk in beeld gebracht op een informatiezuil met diverse animatiefilmpjes, afbeeldingen en uitleg. Wethouder Duurzaamheid, Erik Faber mag de zuil onthullen.
In september ontvingen we ruim tweehonderd geïnteresseerden in de Martinikerk te Bolsward. Wij waren blij verrast door uw betrokkenheid en vinden het fijn dat u op de hoogte wilt blijven. Graag blijven wij u informeren over de laatste ontwikkelingen. Nu ook met deze informatiezuil.
Met het onthullen van de zuil, nemen we u graag mee een stap verder in het proces rond de onderzoeken naar geothermie in Bolsward. Ynze Salverda van Stogef, wethouder Erik Faber van de Gemeente Súdwest-Fryslân en Johannes Lankester van Energie Werkplaats Friesland zullen hier tijdens de bijeenkomst meer over vertellen.
De zuil krijgt een vaste plek in de Tiid zodat alle inwoners van Bolsward en andere betrokkenen op een ludieke manier geïnformeerd worden over deze ontwikkelingen in de energietransitie. 

Warmtenet Bolsward: voor burgers door burgers


GrootSneek, Richard de Jonge

Particulier initiatief helpt Bolsward aan aardwarmte
Los van elkaar hadden ze beiden een broertje dood aan de horizonvervuiling. Windturbines, praat Ynze Salverda en Marc van Wingaarden er niet van. “Maar,” dachten de twee, “ageren alleen is niet goed genoeg, je moet ook met een alternatief komen.” Ze liepen elkaar tegen het lijf, raakten aan de praat en richtten met twee gelijkgestemden een stichting op. En zaten beslist niet stil, want zo als het er nu voor staat, kan Bolsward over drie jaar overstappen op aardwarmte.

Haalbaarheidsonderzoek aardwarmte in Bolsward

Beste inwoner(s) van Bolsward,

Er is een mooie start gemaakt met Geothermie in Bolsward. Graag willen wij onderstaand persbericht met u delen:

Haalbaarheidsonderzoek aardwarmte in Bolsward
Stichting Ontwikkeling Geothermie Friesland (Stogef), een burgerinitiatief in Bolsward dat de mogelijkheden aftast om met aardwarmte als alternatief voor aardgas Bolsward te verwarmen, is weer een stap verder. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft €171.320 beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek.
Op 29 september bezochten ruim 200 inwoners van Bolsward een voorlichtingsavond in de Martinikerk waarin zij meegenomen werden in de technische wereld van aardwarmte. Daarna is een burgerforum gestart waarin inwoners actief meedenken over de mogelijkheden in hun woonplaats. “Om daadwerkelijk over te kunnen gaan op uitvoering is eerst veel onderzoek nodig, maar het enthousiasme en de betrokkenheid  in Bolsward is groot”, geeft Henk de Vries van Stogef aan. Het haalbaarheidsonderzoek wordt gezamenlijk uitgevoerd door Stogef, de Gemeente Súdwest-Fryslân en Energiewerkplaats Fryslân en zal bestaan uit een technische analyse, een bewonersonderzoek, de economische haalbaarheid en een verkenning van samenwerkingsvormen van lokaal, collectief en maatschappelijk eigenaarschap.
Wethouder Erik Faber is erg enthousiast: “Als daadwerkelijk blijkt dat we Bolsward kunnen verwarmen met collectieve aardwarmte, dan hebben we het binnen onze gemeente over 10.000 woningen en hebben we het doel van 8000 woningen voor 2030 ruimschoots gehaald. Als we dat combineren met de andere initiatieven in onze gemeente, dan zijn we een mooi eind op weg in de energietransitie.”
Stogef verwacht het onderzoek najaar 2022 afgerond te hebben, waarna duidelijk wordt of een aardgasvrij Bolsward daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Súdwest-Fryslân en Stichting Ontwikkeling Geothermie Friesland (Stogef)

‘Hobbels’ Leeuwarden bevestiging STOGEF

Bolswards Nieuwsblad

De Leeuwarder Courant van zaterdag 16 oktober maakt melding van grote ‘hobbels’ bij de proefboring naar aardwarmte in Leeuwarden. De Stichting  Ontwikkeling Geothermie Friesland (STOGEF) volgt de ontwikkelingen met belangstelling, omdat het een soortgelijk initiatief voor Bolsward onderzoekt. ‘Het is in feite een uitstekende prestatie en zeer hoopvol, dat bij de eerst genómen ‘hobbel’ de temperatuur van bijna 99 graden hoger blijkt dan verwacht’, zo schrijft de club. ‘Het probleem zit volgens de krant in het volume aan water. Er zou te weinig naar boven komen. Er zijn echter verschillende oplossingen om deze belemmering te omzeilen. Naar wij begrijpen wordt er in Leeuwarden juist naar zo’n oplossing gezocht. Bovendien zijn de situaties en bodemsamenstelling niet één op één te vergelijken, want Bolsward ligt dichter bij de oude vulkaan. STOGEF onderzoekt voor het project in Bolsward op dit moment verschillende technieken die verder gaan dan het boren van een klassiek ”doublet”, zoals in Leeuwarden.
Wij zien in feite bevestiging van onze keuzes in de resultaten en ‘hobbels’ van het warmteproject in Leeuwarden. Onze geologische deskundigen en partners beamen dit.’

Enthousiasme voor ‘vulkaanwarmte’ lijkt groot

Bolswards Nieuwsblad, Yme Gietema

Ze zochten naar draagvlak en ze lijken het te krijgen: de Stichting Ontwikkeling Geothermie Friesland (STOGEF) hield vorige week een informatiebijeenkomst om belangstellenden te vertellen over hun initiatief om Bolsward te verwarmen door middel van geothermie.
Deze aardwarmte moet worden opgewekt uit een slapende vulkaan in de Waddenzee. De avond zou gehouden worden in cultuurhistorisch centrum De Tiid, maar door de vele aanmeldingen werd uitgeweken naar de Martinikerk. ,,Veel mensen willen meedenken. De mails blijven binnenstromen.” Marc van Wingaarden, bestuurslid van de stichting, kijkt een kleine week later tevreden terug op de avond waarin STOGEF haar plannen presenteerde. Ook riep het Bolswarders daarin op zich te melden voor een nog te vormen burgerforum dat kan meedenken tijdens het gehele proces. Van Wingaarden schat acht tot tien mensen nodig te hebben, maar het aantal positieve reacties zit al rond de vijftien. ,,Dat is boven verwachting. Bij de aanmeldingen werd ook vaak vermeld dat ze heel enthousiast zijn over dit bijzondere project en dat ze de eerlijke voorlichting waardeerden. Sommigen vragen ook wat ze nu al kunnen doen om hun huis te verduurzamen en er zitten ook mensen bij die zelf ervaring hebben met warmtenetten.” read more…

Friesland haalt warmte uit ondergrondse vulkaan

Energietransitie – Reportage – Aardwarmte uit Bolsward
De Volkskrant JURRE VAN DEN BERG

Gemeenten lonken naar geothermie. Maar voor verwarming van huizen is het een complexe onderneming. Duidelijke normen ontbreken nog, zegt het Staatstoezicht op de Mijnen in een rapport dat vandaag verschijnt.
‘Weinig mensen weten het’, zegt Marc van Wingaarden, ‘maar hier in Friesland wonen we op een oude vulkaan.’ Dat klinkt bedreigend, maar volgens hem is het een kans. Boringen in het verleden hebben aangetoond dat op 2.700 meter diepte de temperatuur oploopt tot boven de 90 graden. Komt daar straks de warmte vandaan voor de 10 duizend inwoners van Bolsward?
Wel in het visioen van Van Wingaarden, een tandarts uit Amsterdam die is neergestreken in het Friese Exmorra. Hij is bestuurslid van de Stichting Ontwikkeling Geothermie Friesland (Stogef). Zonneweiden en windmolens in het landschap liggen zeker in Friesland uiterst gevoelig. ‘Nog meer windturbines willen we niet’, zegt Van Wingaarden. ‘Maar we presenteren wel een alternatief.’ read more…

Dode vulkaan kan Bolsward verwarmen


Verslag infoavond Aardwarmte, Leeuwarder Courant, Rixt Oenema. foto: Simon Bleeker
Bolsward wil aardwarmte gaan opdiepen. De stad ligt op de flanken van een oude vulkaan en dat is bijzonder gunstig.
Hier schoven bijna tweehonderd Bolswarders en andere geïnteresseerden in de kerkbanken voor een pakkende voorlichtingsbijeenkomst over de goede kansen (én de mogelijke risico’s en bezwaren) voor het verwarmen van de stad met behulp van geothermie. Hiermee wordt heet water van ongeveer 3 kilometer diepte uit de aardbodem gehaald en via een warmtewisselaar naar de aangesloten huizen en bedrijven gestuurd.
Het initiatief komt van een stel idealisten met kennis van techniek en een afkeer van de steeds verder oprukkende windturbines ,,We delen de groeiende weerzin tegen de horizonvervuiling, maar we hebben elkaar ook uitgedaagd om dan met goede alternatieven te komen’’, aldus STOGEF-voorzitter Henk de Vries. Met trots: ,,We hebben jaren naar dit moment uitgekeken.’’ read more…

Informatieavond over aardwarmte in Martinikerk

Bolswards Nieuwsblad
Bolsward
In de Martinikerk in Bolsward wordt woensdag 29 september vanaf 19.30 uur een informatieavond over Aardwarmte en een Slim Groen Warmtenet gehouden. In eerste instantie was cultureel centrum “De Tiid” de locatie, maar vanwege de grote belangstelling wijkt de organisatie uit naar de Martinikerk.
De avond wordt georganiseerd door de gemeente Sudwest-Fryslân en het burgerinitiatief Stichting Ontwikkeling Geothermie Friesland (STOGEF).
In het landelijke klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 in Nederland 1,5 miljoen bestaande woningen van het aardgas af moeten, voor Súdwest-Fryslân zijn dat er 8000. Om woningen aardgasvrij te maken, zoekt de gemeente Súdwest-Fryslân naar alternatieven voor aardgas. Een geschikte manier om huizen duurzaam te verwarmen, is door warmte diep uit de aarde te gebruiken, ook wel geothermie genoemd. Het burgerinitiatief Stichting Ontwikkeling Geothermie Friesland (STOGEF) onderzoekt de haalbaarheid om aardwarmte te gebruiken in Bolsward. De gemeente Súdwest-Fryslân steunt dit initiatief. read more…

‘Idealisten’ willen zelf aardwarmteput boren


De aardwarmte-pioniers Ynze Salverda (links) en Marc van Wingaarden in Bolsward. foto niels de vries
Leeuwarder Courant, Pieter Atsma
BOLSWARD.
Een stad verwarmen met aardwarmte, zonder dat het grootkapitaal er met de winst vandoor gaat. Een stichting probeert het in Bolsward te realiseren.
Ze beschouwen zichzelf als idealisten, zegt Ynze Salverda uit Workum. De vier initiatiefnemers van de Stichting Ontwikkeling Geothermie Friesland zijn vooral gedreven door de vrees dat het landschap vol komt te staan met windmolens en zonneparken. In Bolsward willen ze een alternatief, een eigen aardwarmtenet, voor elkaar krijgen.
De basis werd zo’n twee jaar geleden gelegd bij een gemeentelijke bijeenkomst in Parrega over de energietransitie. Salverda concludeerde al snel: er zouden nog heel wat zonne- en windparken bij moeten komen. ,,It soe grut, grutter, grutst wurde.”
Dat doembeeld bleef niet alleen bij hem hangen. Een paar oude bekenden bleken het helemaal met hem eens te zijn. Ze besloten zelf een alternatief te bedenken. ,,Jo kinne wol roppe ‘dit kin net’. Mar at jo wat wolle, moatte je ek wat dwaan.” read more…