‘Hobbels’ Leeuwarden bevestiging STOGEF

21 oktober 2021

Bolswards Nieuwsblad

De Leeuwarder Courant van zaterdag 16 oktober maakt melding van grote ‘hobbels’ bij de proefboring naar aardwarmte in Leeuwarden. De Stichting  Ontwikkeling Geothermie Friesland (STOGEF) volgt de ontwikkelingen met belangstelling, omdat het een soortgelijk initiatief voor Bolsward onderzoekt. ‘Het is in feite een uitstekende prestatie en zeer hoopvol, dat bij de eerst genómen ‘hobbel’ de temperatuur van bijna 99 graden hoger blijkt dan verwacht’, zo schrijft de club. ‘Het probleem zit volgens de krant in het volume aan water. Er zou te weinig naar boven komen. Er zijn echter verschillende oplossingen om deze belemmering te omzeilen. Naar wij begrijpen wordt er in Leeuwarden juist naar zo’n oplossing gezocht. Bovendien zijn de situaties en bodemsamenstelling niet één op één te vergelijken, want Bolsward ligt dichter bij de oude vulkaan. STOGEF onderzoekt voor het project in Bolsward op dit moment verschillende technieken die verder gaan dan het boren van een klassiek ”doublet”, zoals in Leeuwarden.
Wij zien in feite bevestiging van onze keuzes in de resultaten en ‘hobbels’ van het warmteproject in Leeuwarden. Onze geologische deskundigen en partners beamen dit.’