Vervolgonderzoek energiestad Bolsward: De scenario’s voor aardwarmte

27 juli 2023

Vervolgonderzoek energiestad Bolsward: De scenario’s voor aardwarmte

Een nieuw onderzoek voor Energiestad Bolsward is af, daarmee zet Bolsward een stap verder richting aardgasvrij. In het nieuwe onderzoek staat wat nodig is op maatschappelijk, organisatorisch, technisch en economische vlak om Bolsward duurzaam te verwarmen. Dit onderzoek helpt inwoners, bedrijven en gemeente verder om van Bolsward Energiestad te maken.

“Als gemeente zijn we blij met dit onderzoek. Dit onderzoek laat zien wat nodig is om Bolsward aardgasvrij te maken. Dat doen we met elkaar. Daarom willen we weten wat voor zorgen, wensen en ideeën Bolsward heeft. Iedereen kan meedenken in zijn eigen wijk.”, aldus wethouder Henk de Boer. Het onderzoek liet Stichting Ontwikkeling Geothermie Friesland (STOGEF) uitvoeren door kennispartner Energiewerkplaats Fryslân met een subsidie van gemeente Súdwest-Fryslân. Uit het onderzoek komen vier aanbevelingen.

Inwoners centraal

Het eerste advies is om alle inwoners, bedrijven en belangengroepen te betrekken. Want inwoners kunnen kiezen om aan de sluiten op een warmtenet. Aansluiten op een warmtenet is goedkoper en duurzamer dan stoken op gas. Bij het aanleggen moet de straat open. Inwoners kunnen dan ook wensen voor groen, spelen en parkeren aangeven, zodat de gemeente dat ook kan verbeteren. In Bolsward is al een groep inwoners die meedenkt met de gemeente. Geïnteresseerden die ook mee willen denken kunnen contact opnemen met Bert Colly via 06 20 130 533.

Energiebedrijf

Zorg dat de lusten en lasten lokaal blijven en doe dat met een lokaal energiebedrijf. Dat is een van de belangrijkste adviezen op organisatorisch en economisch vlak. Een energiebedrijf beheert het warmtenet en warmtebronnen. Nu is dat vaak een marktpartij die als doel heeft om winst te maken. Het advies van het onderzoek is om inwoners warmte aan te bieden voor een eerlijke prijs. En zorg dat de zeggenschap en eigenaarschap lokaal blijft, zodat inwoners kunnen blijven beslissen. Dat kan in een energiebedrijf van de stad of van de gemeente.

Energiesysteem met aardwarmte

Op het technische vlak berekent de Energiewerkplaats hoeveel warmte Bolsward nodig heeft. En hoe restwarmte, duurzame elektriciteit, waterstof en aardwarmte in verschillende vormen daarin kunnen voorzien. Er zijn verschillende scenario’s uitgewerkt met aardwarmte op verschillende dieptes. Want hoe dieper je boort, hoe meer warmte je omhoog kunt halen. Maar hoe dieper je boort, des te duurder de boring. Dat maakt aardwarmte een interessante warmtebron in het energiesysteem. Door bronnen aan elkaar te koppelen in de Energiestad kunnen slimme technische en financiële voordelen ontstaan.

De belangrijkste energieverbruikers zijn in het onderzoek in kaart gebracht. Ook is erin beschreven hoe de inwoners van Bolsward het beste betrokken kunnen én willen worden. Daarnaast zijn er in het onderzoek verschillende organisatievormen in beeld gebracht. Dat geeft inzicht in de noodzakelijke rollen en verantwoordelijkheden. Er zijn systeemoverzichten gemaakt van het energieverbruik en de mogelijkheden om deze in de toekomst te verduurzamen.

STOGEF onderzoekt al jaren de mogelijkheid om de burgers en bedrijven van Bolsward aan te sluiten op aardwarmtebronnen en een warmtenet. Dit onderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden om het toekomstige energiesysteem te verduurzamen beter te laten werken en te verduurzamen.

Reacties

Voorzitter Henk de Vries (STOGEF): “Dit geeft de burger inzicht en perspectief. Middels een serie van werkbezoeken zijn wij erin geslaagd om de banden met vergelijkbare projecten aan te halen en lering te trekken uit de ervaringen met techniek, samenwerkingsvormen en financiering van geothermie. Dat doen wij met inwoners uit Bolsward en met de gemeente Súdwest-Fryslân. In dergelijke complexe projecten kan je niet anders dan samen optrekken, met het algemeen belang scherp voor ogen.”

Vervolgstappen

Een werkbezoek afgelopen voorjaar naar Denemarken gaf nog meer inspiratie voor het benodigde energiebedrijf. Nu wordt onderzocht hoe een lokaal energiebedrijf kan worden gestart in Súdwest-Fryslân. In het oktober is er een bijeenkomst met inwoners over het onderzoek en de projecten in Bolsward. Bolsward Noord II is volgens de planning de eerste wijk in Bolsward met een warmtenet.

Het onderzoek uitgevoerd door Energiewerkplaats Fryslân kun je lezen op de website van STOGEF (www.stogef.nl).