over stogef

Jarenlange ervaring in geoscience en bodemenergiewinning

Stogef bestaat uit een groep enthousiaste, ervaren en creatieve mensen met jarenlange bestuurservaring en een uitgebreid netwerk en ervaring op het gebied van geoscience en de service-sector van bodemenergiewinning.

Wij zijn ervan overtuigd dat CO2-reductie op korte termijn mogelijk is zonder aantasting van de horizon en onze leefomgeving. Wij zien mogelijkheden voor aardwarmte en stroom uit aardwarmte in de regio. Om dat te realiseren stellen we samen met de Gemeente Súdwest-Fryslân en de Provincie Fryslân een haalbaarheidsplan op. Dit plan vormt de basis voor de aanvraag van de nodige vergunningen om een aardwarmtebron te realiseren. Een cruciaal ingrediënt voor de realisatie is uiteraard de financiering. Daarom werven we fondsen en investeerders die samen met ons de benodigde stappen zetten om een betrouwbare, CO2-arme energiebron te ontwikkelen.

Samen met de gemeente en de provincie stellen we een haalbaarheidsplan op

Stogef begeleidt het proces

Stogef is de contactpartij richting de gemeente, burgers en overige stakeholders. Wij verzorgen tevens de technische ontwikkeling, benodigde vergunningen en alle andere zaken zoals overleg met buurtbewoners, provincie, ministeries, investeerders, bedrijven en partners. We ontwikkelen een consortium waarbij ook de Gemeente betrokken is. Doordat wij veel expertise in huis hebben, hoeven we voor veel zaken geen externe bureaus in te schakelen.

Distributie in handen van burger

Zodra het opstartproces met vergunningen en financiering achter de rug is, gaan we over tot exploitatie van de aardwarmte in het Groen Warmtenet Bolsward van de Gemeente. Deze exploitatie wordt ondergebracht bij een bestaande (DEBO) of op te richten Coöperatie of Gemeentelijk Warmtebedrijf. Bewoners en bedrijven kunnen de warmte afnemen via deze Energiecoöperatie of het Gemeentelijk Warmtebedrijf. Zo blijft de warmte betaalbaar. Burgers, overheid en bedrijven kunnen participeren, de opbrengsten worden lokaal geïnvesteerd. Zonder winstoogmerk.

Doordat wij veel expertise in huis hebben, hoeven we voor veel zaken geen externe bureaus in te schakelen.

 

Beleidsplan

In ons beleidsplan hanteren we de volgende drie uitgangspunten:

1. Duurzame stroomopwekking en verwarming via ultra-diepe aardwarmte

Stogef is een non-profit organisatie (ANBI). Ons doel is het onderzoeken en opzetten van duurzame stroomopwekking en verwarming door middel van ultra-diepe aardwarmte in de gemeente Súdwest-Fryslân. We willen hiermee de geothermische potentie van Friesland benutten. Enerzijds voor warmte om van het gas af te komen. Anderzijds voor stroom als alternatief voor zonne- en windenergie om zo het landschap en de leefomgeving te sparen. Uiteindelijk doel is toegang bieden tot betaalbare groene energie voor de inwoners van Súdwest-Fryslân.

2. Stogef is een ANBI-instelling

De bestuursleden van Stogef genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben zij recht op vergoeding van de onkosten die nodig zijn voor de uitoefening van hun functie. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten. Vanwege onze ANBI-status zijn die aftrekbaar. Verder bestaan de inkomsten uit de resultaten van de bedrijfsvoering en alle andere verkrijgingen en baten. De geldmiddelen worden beheerd door de penningmeester op onze bankrekening bij de ING bank.

3. Stogef begeleidt het gehele proces

Deze geldmiddelen wendt Stogef aan voor 

1. een opsporingsvergunning aan te vragen, de onkosten te dekken voor het overleg met burgers, partners, investeerders, bedrijven en overheden, evenals communicatie, bureaukosten en voorlichting.
2. het opstellen en uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek.
3. Als de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek positief zijn, worden de geldmiddelen aangewend voor de uitvoering van het plan.
4. Na een succesvolle boring dragen we de exploitatie over aan een bestaande of nog op te richten Energiecoöperatie of Gemeentelijk Warmtebedrijf.

Na afloop wenden we de opgedane kennis, ervaring en eventuele geldmiddelen aan om nieuwe projecten in Friesland op te zetten of te ondersteunen. Jaarlijks wordt een financiële verantwoording uitgebracht.

Innovatie en partners

We onderhouden goede contacten met onderzoekscentra, studenten en onderzoekers van hogescholen en universiteiten over de laatste inzichten in ultra-diepe geothermie en de ontwikkeling van waterstoftechnologie als backup- en piekvoorziening.

Tot onze partners behoren de Gemeente Súdwest-Fryslân, de Provincie Fryslân, de Rijksoverheid (EBN) en Energiecoöperatie Bolsward (DEBO). Potentiële toekomstige partners zijn bedrijven, investeringsfondsen, banken (o.a BNG), pensioenfondsen en verzekeraars, evenals instellingen die graag beleggen in langlopende en weinig riskante zaken. Ook sponsors, donateurs (ANBI), certificaathouders, coöperaties en burgers kunnen investeren in Stogef. Wij verwachten een goed rendement op uw investering.

Stogef is een ANBI-instelling, giften zijn aftrekbaar.

 

Statuten

Ter informatie kunt u hier onze statuten downloaden.

Bestuur Stichting Ontwikkeling Geothermie Friesland

Henk de Vries,
Stiens

Voorzitter

Meer info

henkdevries@stogef.nl

Studie:

 • HTS elektro, Tilburg Business School (TIAS)

Functies en ervaring:

 • Ontwikkelaar geluidstechnologie Natuurkundig Laboratorium (Philips)
 • Systeem- en software-ontwikkeling Compact Disc, DVD
 • Manager/Groepsleider Introductie Computer Aided Design
 • Commercieel directeur Philips Software TASS
 • Strategic Marketing- en Software Management Philips Semiconductors
 • Hoofd Quality management (Systems & Software), NXP Semiconductors
 • Voorzitter Stichting Ontwikkeling Nederlandse Kenniseconomie
 • Voorzitter politieke werkgroep duurzame energie

Ynze Salverda,
Workum

Techniek

Meer info

ynzesalverda@stogef.nl

Studie:

 • Bedrijfseconomie

Functies en ervaring:

 • Heeft een uitgebreid netwerk en ervaring in de service-sector van de Energiewinning.
 • Project manager SFD Baker Hughes Inc.
 • Commercial management group Baker Hughes Inc.
 • Senior Global Business Analist bij Exprogroup
 • Business analist Leica Biosystems

Hielke de Jong,
Workum

Financiën

Meer info

hielkedejong@stogef.nl

Studie:

 • HTS elektro

Functies en ervaring:

 • Program Manager bij Pemstar en Benchmark BV te Almelo microelectronica
 • Senior Process Engineer assemblage- en testtechnologieën bij Pemstar BV te Almelo
 • Hoofd van afdeling Factory Engineering bij Fluke Industrial BV te Almelo
 • Groepsleider van HF oscilloscoop ontwikkeling Philips te Enschede
 • Ontwerper digitale en analoge elektronica voor oscilloscoops Philips te Enschede
 • Ontwerper  digitale computer hardware, interface- en computervoedingssystemen Philips Electrologica te Apeldoorn.
 • Ontwerper elektromechanica Philips te Drachten

Klaas-Douwe Zwaan
Workum

Communicatie

Meer info

klaasdouwezwaan@stogef.nl

Functies en ervaring:

 • ING Assurantiekantoren Nederland
  Systeembeheerder Noord Nederland
 • Eigenaar Servicedesk 24 (Proces inrichting ICT)
  TOPdesk specialist:
  • Implementeren
  • Optimaliseren
  • Doorontwikkeling
  • >100.000 eindgebruikers
 • Fondsmanager Ondernemingsfonds SWF (Finance)

 

Jan de Beer
Bolsward

Techniek

Meer info

jandebeer@stogef.nl

Functies en ervaring:

 • Werkverleden in geothermie

Technisch team

 

Seismisch onderzoek, Logging Specialist Geocal

       Johan de Bie
ESP Pomp Specialist Halliburton

Diana Tronco 
Peter van Dijk
Boortechniek

Drilling Rigs

    

 

Tienus Lukkes Waterstoftechnologie

Jaap Busman
Electrical Engineer
Michael Spevak
Geologische Services
Jan Groninger
Ingenieursbureau
Groninger
Seismisch onderzoek

 

Consultants

   
Johannes Lankester
S
ijbrand Frietema de Vries
Energiewerkplaats Fryslân

 

 

 

Contact

STOGEF – Stichting Ontwikkeling Geothermie Friesland

Postadres
Estrikwurk 8
8711KD  Workum

Bankrekeningnummer
NL95 INGB 0009 6384 61

KvK
81336136

RSIN/fiscaal nummer
8620 50 182

Via het formulier kunt u zich geheel vrijblijvend aanmelden. Wij houden u dan op de hoogte van de ontwikkelingen:

Door het inzenden van dit formulier gaat u akkoord met onze privacyverklaring