Voorlopig tijdschema

April 2021

STOGEF start oriëntatie en verkenning op
aardwarmteproject in Bolsward

Augustus 2021

Gemeente Súdwest-Fryslân heeft  intentieovereenkomst met STOGEF getekend

STOGEF heeft opsporingsvergunning aangevraagd 

September 2021

Wegens grote belangstelling

gewijzigde locatie!

Infoavond woensdag 29 september 2021

Locatie: ‘de Martinikerk’ te Bolsward

Lees hier het verslag.

November 2021

Samenstellen burgerpanel en overleg met lokale energiecoöperatie DEBO.

Maart 2022

Bijeenkomst onthulling informatiezuil door wethouder Faber
Datum: Woensdag 2 maart 2022 
Locatie: Cultuurhistorisch Centrum de Tiid
Jongemastraat 2, 8701 JD Bolsward

November 2022

Opsporingsvergunning verleend.
Keuze projectlocatie na haalbaarheids-/ geologisch onderzoek en overleg burgerpanel.
-> Hierna ‘go’ of ‘no go’

December 2022

Consortium tussen Energie Beheer Nederland, Inco-drilling Geothermie, Het Gemeentelijk Warmtebedrijf en STOGEF wordt geformeerd. Het winningsplan wordt opgesteld en de omgevingsvergunning en SDE++ subsidie wordt aangevraagd. Indien de vergunningen worden verleend: contractvorming en financiering

Januari 2023

Stogef sluit intentie/ samenwerkingsovereenkomst met Gemeentelijk Warmtebedrijf of Coöperatie voor de warmteafname

Februari 2023

Ondertekening overeenkomst Groen Warmtenet Bolsward

Oktober 2023

Investeringsbesluit

Mei 2024

Start bouw locatie

Juli-augustus 2024

Proefboring eerste put

September 2024

Test eerste put. Indien succesvol, door naar:

Oktober 2024-2025

Constructie gebouw en centrale

Oktober 2024-2025

Aanleg Groen Warmtenet Bolsward

Najaar 2025

Boring tweede put

Eind december 2025

Eerste warmtelevering