Voorlopig tijdschema

April 2021

STOGEF start oriëntatie en verkenning op
aardwarmteproject in Bolsward

Augustus 2021

Gemeente Súdwest-Fryslân heeft  intentieovereenkomst met STOGEF getekend

STOGEF heeft opsporingsvergunning aangevraagd 

September 2021

Wegens grote belangstelling

gewijzigde locatie!

Infoavond woensdag 29 september 2021

Locatie: ‘de Martinikerk’ te Bolsward

Lees hier het verslag.

November 2021

Samenstellen burgerpanel en overleg met lokale energiecoöperatie DEBO.

Maart 2022

Bijeenkomst onthulling informatiezuil door wethouder Faber
Datum: Woensdag 2 maart 2022 
Locatie: Cultuurhistorisch Centrum de Tiid
Jongemastraat 2, 8701 JD Bolsward

Gesprekken met energiecoöperatie DEBO en de Gemeente over de afname van de duurzame aardwarmte

Oktober 2022

Werkbezoek aan HVC – Geothermie locatie Trias Westland en Geothermie Haagse Aardwarmte Leyweg.

Deelnemende partijen: Gemeente, Provincie, Stogef, Burgerforum en bedrijven Bolsward.

December 2022

Overleg met mogelijke partners. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen tot de oprichting van een vorm van gemeentelijk warmtebedrijf/gemeentelijk energiebedrijf. Er wordt gewerkt aan de juridische en organisatorische vorm.

Januari 2023

Presentatie ESWB (Economische Scenario’s Warmte Bolsward) aan de verantwoordelijk Wethouder SWF. Hierin zullen verschillende combinaties van energievormen worden weergegeven die Bolsward van het aardgas kunnen brengen.

Maart 2023

Informatie bijeenkomst in Bolsward voor bewoners en bedrijven georganiseerd door het burgerforum. Hier zullen bijvoorbeeld ook de scenario’s gedeeld worden.

Juli 2023

Wetswijziging mijnbouwwet voor aardwarmte treedt in werking. Eisen vergunningaanvragen veranderen.

Augustus 2023

Gemeentelijk warmtebedrijf/gemeentelijk energiebedrijf is opgericht.

EInd 2023

• Locatiebepaling boring(en)
• Investeringsbesluit

Mei 2024

Start bouw locatie

Juli-augustus 2024

Proefboring eerste put

September 2024

Test eerste put. Indien succesvol, door naar:

Oktober 2024-2025

Constructie gebouw en centrale

Oktober 2024-2025

Aanleg Groen Warmtenet Bolsward

Najaar 2025

Boring tweede put

Eind december 2025

Eerste warmtelevering